mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

RPP: leki sieroce priorytetem

13.10.2021
RPP

O tym się mówi

  • Jakie recepty na szpitale?
    W ciągu miesiąca do konsultacji publicznych powinien trafić projekt ustawy o Agencji Restrukturyzacji Szpitali, który – razem z ustawą o jakości w ochronie zdrowia – ma stanowić fundament reformy szpitalnictwa, a pośrednio całego systemu ochrony zdrowia – wynika z zapowiedzi wiceministra Sławomira Gadomskiego. Jak eksperci oceniają ministerialne propozycje?
  • "Dotychczasowe formy protestu się wyczerpały"
    Jest jedna forma protestu, która na pewno jest skuteczna, co pokazali nam ratownicy medyczni, rezygnując ze świadczenia pracy – mówi Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
  • Nie ma porozumienia z rządem
    Rozmowy ostatniej szansy zakończyły się bez porozumienia. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber oświadczył, że protestujący od miesiąca przedstawiciele zawodów medycznych nie byli zainteresowani ofertą podwyżek w 2022 roku. Protestujący – że rząd nie przedstawił żadnej oferty, która odpowiadałaby na sformułowane we wrześniu postulaty.