mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Ratownicy znowu zaprotestują?

31.07.2008
Gazeta Prawna, inf. własna

Jeżeli do 15 sierpnia rząd nie spełni postulatów ratowników, akcja protestacyjna zostanie wznowiona – zapowiadają przedstawiciele Solidarności ratowników.

- Do 15 sierpnia dajemy rządowi czas na spełnienie naszego postulatu. W przeciwnym razie wznowimy akcję protestacyjną - zapowiada Jacek Szarek, przewodniczący Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSSZ Solidarność.

Medycy na granicy

O tym się mówi

  • "Dotychczasowe formy protestu się wyczerpały"
    Jest jedna forma protestu, która na pewno jest skuteczna, co pokazali nam ratownicy medyczni, rezygnując ze świadczenia pracy – mówi Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
  • Nie ma porozumienia z rządem
    Rozmowy ostatniej szansy zakończyły się bez porozumienia. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber oświadczył, że protestujący od miesiąca przedstawiciele zawodów medycznych nie byli zainteresowani ofertą podwyżek w 2022 roku. Protestujący – że rząd nie przedstawił żadnej oferty, która odpowiadałaby na sformułowane we wrześniu postulaty.
  • Zarządzenie, które może skompromitować opiekę koordynowaną
    Wchodzimy w obligatoryjną opiekę koordynowaną nieprzygotowani, bez pieniędzy i z zarządzeniem płatnika napisanym na kolanie. Jak mamy nie protestować? – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.