mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Najnowsze dane MZ o wynagrodzeniach lekarzy

10.08.2010
inf. wł.
Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące poziomu wynagrodzeń wybranych kategorii pracowników medycznych zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej posiadających w swojej strukturze oddziały szpitalne. Wyniki uwzględniają wysokość zarobków za marzec 2010 r. Na ankietę odpowiedziały 622 szpitale.
O tym się mówi
  • Bliżej końca "refundologii"?
    Nie obiecuję, że stanie się to w czerwcu, ale finalizujemy prace nad zdjęciem z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji – mówiła podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy minister zdrowia Izabela Leszczyna. Największym aplauzem delegaci powitali słowa o likwidacji zespołów ds. błędów medycznych w prokuraturach.
  • MZ i NFZ chcą wspierać procesy konsolidacji szpitali
    Ma to być remedium na problemy szpitalnictwa i – obok odwracania piramidy świadczeń – kluczowy element zmian systemowych. Minister zdrowia zapowiedziała, że rozmowy z przedstawicielami samorządów, o których wspominała już w marcu, ruszą lada chwila.
  • Na rozmowy o systemie nie ma miejsca i czasu
    MZ nie potrafi załatwić tak błahej systemowo sprawy, jak uwolnienie od kary lekarzy ukaranych za tzw. nienależną refundację preparatu mlekozastępczego. Jak mamy uwierzyć, że możliwe będą jakiekolwiek decyzje systemowe? – pyta Łukasz Jankowski, prezes NRL.