mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Zamojszczyzna - krajobraz po kontraktowaniu

27.01.2011
KSZ
W niektórych zakresach świadczeń wykonywanych w ramach lecznictwa szpitalnego placówki należące do Konwentu Szpitali Zamojszczyzny uzyskały kontrakty znacznie niższe w stosunku do roku ubiegłego, natomiast wiele poradni specjalistycznych funkcjonujących przy tych lecznicach nie otrzymało kontraktów, co - zdaniem szefów szpitali - będzie skutkowało brakiem możliwosci kontynuacji leczenia poszpitalnego oraz znacznym ograniczeniem dostępnosci świadczeń.
O tym się mówi
  • Co z tym odsetkiem PKB?
    Minister zdrowia Izabela Leszczyna zdecydowanie odrzuca możliwość zmian w ustawie 7 proc. PKB na zdrowie, bo – jak mówi – nie będzie ministrem zdrowia, któremu historia przypisze zmniejszenie finansowania tego sektora. Właśnie widzimy pierwsze efekty takiego podejścia.
  • Kształcenie lekarzy pod lupą KZ
    Resorty nauki i zdrowia mają nadzieję, że audyt kierunków lekarskich, które działają bez akredytacji PKA, zostanie zakończony w maju. – Do tego czasu nie będziemy podejmować rozmów o ustalenie limitu miejsc – zapowiedziała w środę wiceminister nauki.
  • W poszukiwaniu kompromisu w sprawie wynagrodzeń
    Przebieg ponad dwugodzinnej dyskusji podczas posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej dostarczył dowodów, że zarówno nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, jak i sama ustawa mogą doprowadzić do kolejnej fali niepokojów w systemie.