Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS
05.03.2018
Magdalena Sobiak,1 dr n. prawn. Radosław Tymiński2
1 koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji, I Oddział ZUS w Poznaniu, 2 Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński, Warszawa, www.prawalekarza.pl