Czy istnieją określone zasady samokontroli dla pacjentów po leczeniu raka podstawnokomórkowego?

21.09.2022
dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie
Rodzinna 2021

Wybrane treści dla pacjenta
  • Nowotwór złośliwy a ciąża
  • Rak podstawnokomórkowy powiek
  • Nowotwór
  • Rak podstawnokomórkowy skóry