Jakie zachowania opiekunów będą odpowiednie w sytuacji, gdy dziecko w wieku przedszkolnym prosi, by zwracać się do niego niezgodnie z płcią metrykalną?

13.03.2023
mgr Magdalena Przystańska
Poznańskie Centrum Psychodynamiczne

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Trądzik młodzieńczy
  • Młodzieńcze spondyloartropatie
  • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży
  • Schizofrenia u dzieci i młodzieży
  • Zaburzenia somatyzacyjne u dzieci i młodzieży
  • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
  • Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)