Problemy stomatologiczne w POZ. Kobieta z długotrwale utrzymującym się pieczeniem jamy ustnej

03.10.2022
dr n. med. Dagmara Darczuk, dr n. med. Dagmara Gałecka-Wanatowicz
Katedra i Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie