Prawa pacjenta w POZ po nowelizacji przepisów

10.11.2023
dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim; www.tamarazimna.pl
PUBLIKACJA UKAŻE SIĘ NA ŁAMACH „LEKARZA RODZINNEGO” NR 6/2023