Nowe leki w terapii SMA: onasemnogen abeparwowek i rysdyplam - jakie korzyści przynoszą?

23.01.2023
dr hab. n. med. Maria Jędrzejowska – członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Stwardnienie zanikowe boczne
  • Rdzeniowy zanik mięśni