Siatkówka i ciało szkliste

 • Błona przedsiatkówkowa może skłaniać pacjentów do zamykania jednego oka

  Błona przedsiatkówkowa może skłaniać pacjentów do zamykania jednego oka

  Charakterystycznym objawem występowania błony przedsiatkówkowej jest interferencja obuoczna. Nie jest ona związana ani z obecnością zeza ani podwójnego widzenia, prowadzi jednak do zamykania jednego oka w celu poprawy widzenia.

 • Nowości dotyczące MacTel2

  Nowości dotyczące MacTel2

  Grupa badawcza MacTel zajmuje się potencjalnym wykorzystaniem substancji neuroprotekcyjnych w celu ratowania fotoreceptorów. Opracowany przez firmę Neurotech Pharmaceuticals implant wewnątrzgałkowy zawierający żywe komórki nabłonka barwnikowego siatkówki wprowadza się do wnętrza oka przez część płaską ciała rzęskowego.

 • Z korzyścią dla pacjenta i systemu

  Z korzyścią dla pacjenta i systemu

  Jednoczasowa obuoczna operacja zaćmy jest korzystna zarówno dla pacjentów, jak i systemu. Dlaczego w polskich warunkach wykonuje się ją rzadko? – wyjaśnia zwolennik nowatorskiego rozwiązania, prof. Andrzej Grzybowski z Katedry Okulistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 • Telemedycyna bronią przeciw ślepocie

  Telemedycyna bronią przeciw ślepocie

  W przypadku cukrzycowego obrzęku plamki dużym obciążeniem dla systemu są osoby zdrowe czekające w kolejce do okulisty. Zdaniem specjalistów, przy przychylności władz przesiewowe badania chorych na cukrzycę za pomocą technologii wykorzystujących telemedycynę mogłyby ruszyć w Polsce już w przyszłym roku.

 • Nowe metody diagnostyki chorób siatkówki

  Nowe metody diagnostyki chorób siatkówki

  Przez kilkadziesiąt lat wykonywaliśmy angiografię fluoresceinową i obserwowaliśmy naczynia na dnie oka, podając pacjentom dożylnie kontrast i wykonując serię zdjęć. Obecnie mamy możliwość przeprowadzenia dużo dokładniejszej diagnostyki i uwidocznienia poszczególnych warstw siatkówki. Angio-OCT umożliwia zobrazowanie każdego jej mikrometra w całkowicie bezinwazyjny sposób. To zupełna nowość – mówi prof. Zofia Michalewska z Kliniki Okulistycznej Jasne Błonia w Łodzi.

 • Terapia genowa pomogła niewidomym

  Po poddaniu się nowatorskiej terapii genowej 27 z 29 pacjentów cierpiących na wrodzoną ślepotę Lebera (LCA) było w stanie poruszać się samodzielnie. Istnieje szansa, że metoda zostanie wkrótce zatwierdzona. Mogłoby to otworzyć drogę do wprowadzenia podobnych sposobów leczenia w przypadku innych rodzajów ślepoty.

 • Nowy lek może zmniejszyć uciążliwość terapii u pacjentów z wysiękową postacią AMD

  Zgodnie z wynikami dwóch trwających badań fazy 3 lek firmy Novartis RTH258 (brolucyzumab) wydaje się być nie gorszy od afliberceptu w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) i działać dłużej niż aflibercept.

 • Terapia genowa skuteczna w leczeniu dziedzicznej dystrofii siatkówki?

  Terapia genowa skuteczna w leczeniu dziedzicznej dystrofii siatkówki?

  Firma Spark Therapeutics ogłosiła sukces terapii genowej w leczeniu dziedzicznej dystrofii siatkówki i poinformowała o zamiarze wystąpienia w przyszłym roku do Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA) o zatwierdzenie produktu do sprzedaży.

 • Tryb życia wpływa na ryzyko AMD

  Tryb życia wpływa na ryzyko AMD

  Rozwój zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) u osób z genetycznymi predyspozycjami jest bardziej prawdopodobny, jeśli osoby te przez długi czas paliły papierosy, źle się odżywiały, nie były aktywne fizycznie oraz miały niedobór witaminy D.

 • Pierwszy implant siatkówkowy u chorego na AMD

  Pierwszy implant siatkówkowy u chorego na AMD

  W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy wszczepiono implant siatkówkowy choremu ze zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD) – informuje serwis BBC News/Health.

153 artykuły - strona 1 z 16

Konferencje i szkolenia

3-6 czerwca 2021, Florencja
AECOS 2021 European Symposium
więcej »
2-6 maja 2021, San Francisco
ARVO 2021
więcej »
8-10 kwietnia 2021, Spotkanie online
XIII Międzynarodowym Sympozjum “Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”
Zobacz wszystkie konferencje i szkolenia »

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.