Wywiady

 • Wypunktowane terminy kontroli

  Rozpisaliśmy, jakie zmiany kwalifikują pacjentów do kontroli cotygodniowej, jakie w okresie 1–2 tygodni, co 2 tygodnie oraz 2–3 tygodni. Ułatwiliśmy lekarzom podejmowanie decyzji – mówi o aktualizacji wytycznych w leczeniu retinopatii wcześniaków prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, przewodnicząca Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii PTO.

 • Chirurgia zaćmy na początek

  W Lublinie rozpoczyna działalność stała filia Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki (ESASO). O początkach współpracy z prestiżową placówką oraz o planach na najbliższą przyszłość opowiada prof. Robert Rejdak, wykładowca ESASO i dyrektor terenowego oddziału szkoły w Lublinie.

 • Interdyscyplinarność nie jest problemem

  Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego jako jedyny ośrodek w kraju wprowadza do swojego portfolio zabiegi endoskopowego zespolenia workowo-nosowego z dostępu przeznosowego. Stosowanie takiej metody przynosi wiele korzyści – przekonuje w rozmowie z MP.PL dr Rafał Nowak, okulista z Kliniki Okulistyki WIM.

 • Uwolnić od permanentnego łzawienia

  Pacjent z łzawieniem w pierwszej kolejności trafia do okulisty. Warto uczulić okulistów, aby zbierali wywiad także pod kątem laryngologicznym. Jeżeli odkrywam coś, co wymaga konsultacji laryngologicznej, kieruję pacjenta do specjalisty – przekonuje w rozmowie z MP.PL dr n. med. Radosław Różycki, kierownik Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

 • Czas na zmiany w rehabilitacji niewidomych i niedowidzących

  Rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących jest w stosunku do innych form pomocy świadczeniem tak mało popularnym, że nawet sam NFZ nie wie, w jaki sposób powinna być zorganizowana - mówi Teresa Kłys, dyrektor Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej Polskiego Związku Niewidomych.

 • Kurs na należne miejsce w systemie

  Okulistyka jest newralgiczną częścią systemu i mam wrażenie, że osoby decyzyjne w państwie nie do końca przyjmują to do wiadomości – ubolewa w rozmowie z MP.PL prof. Jacek P. Szaflik, nowy prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

 • Z diagnostyką genetyczną taniej, a nie drożej

  Priorytety władzy w dysponowaniu środkami są inne niż ochrona zdrowia i trudno z tym walczyć. Możemy za to lobbować i przekonywać, że skuteczna diagnostyka oznacza zmniejszenie, a nie zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia – mówi o badaniach molekularnych w Polsce prof. Maciej Krawczyński, kierownik Pracowni Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

 • Czeskie rogówki dla polskich pacjentów?

  Kiedy zmiany w organizacji zabiegów usunięcia zaćmy położyły kres okulistycznej turystyce, Czesi wyszli z nową propozycją: są gotowi sprzedawać polskiej klinice rogówki. – Ewentualna współpraca z Czechami musiałaby pociągnąć za sobą zmiany legislacyjne – uważa prof. Marek Rękas, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki.

 • Leczenie schorzeń plamki na europejskim poziomie

  Stawiamy na bardzo krótki czas od diagnozy do podania zastrzyku anty-VEGF. Byłoby idealnie, gdyby udało się osiągnąć standardy włoskie, gdzie pacjenci dostają pierwszy zastrzyk w ciągu 7 dni od postawienia rozpoznania – mówi prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Lublinie.

 • Okulistyczne centrum doskonałości z Krakowa

  Przy użyciu brachyterapii jodowej leczymy rocznie 150 osób, drugie tyle z zastosowaniem brachyterapii rutenowej i ok. 50 osób metodą radioterapii protonowej. U niektórych pacjentów usuwamy guzy chirurgicznie, ale robimy to z obstawą radioterapii – mówi prof. Bożena Romanowska-Dixon, kierownik Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej SU w Krakowie.

39 artykułów - strona 1 z 4

Konferencje i szkolenia

9-11 kwietnia 2021, Virtual Meeting
American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (AAPOS)
więcej »
5-6 marca 2021, Medioklan
6th San Raffaele OCT Forum
więcej »
4-7 marca 2021, Virtual Meeting
AGS Annual Meeting
Zobacz wszystkie konferencje i szkolenia »

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.