Wywiady

 • Kiedy udrożnić drogi łzowe u dziecka?

  Ustalając wiek dziecka, staraliśmy się wyważyć zalecenia – mówi o rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w leczeniu wrodzonej niedrożności dróg łzowych prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, przewodnicząca Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii PTO.

 • Pandemia nasiliła problemy okulistyczne u dzieci

  W 2020 r. w chińskich szkołach objęto badaniami przesiewowymi 120 tys. dzieci. Trzykrotny wzrost częstości występowania krótkowzroczności u małych dzieci to wynik przerażający. Zjawisko to już nazwano „krótkowzrocznością kwarantannową” – mówi dr hab. Patrycja Krzyżanowska–Berkowska.

 • Terapia genowa jaskry po przedklinicznych testach bezpieczeństwa

  Bez względu na to, czy terapia genowa pozwoli wydłużyć życie komórki zwojowej siatkówki, podwyższone ciśnienie i tak pozostanie czynnikiem ryzyka rozwoju neuropatii jaskrowej. Dlatego eksperymentalne terapie genowe można by w przyszłości włączyć do panelu terapeutycznego w jaskrze jako leczenie uzupełniające – mówi okulista i naukowiec dr hab. Adrian Smędowski.

 • Wypunktowane terminy kontroli

  Rozpisaliśmy, jakie zmiany kwalifikują pacjentów do kontroli cotygodniowej, jakie w okresie 1–2 tygodni, co 2 tygodnie oraz 2–3 tygodni. Ułatwiliśmy lekarzom podejmowanie decyzji – mówi o aktualizacji wytycznych w leczeniu retinopatii wcześniaków prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, przewodnicząca Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii PTO.

 • Chirurgia zaćmy na początek

  W Lublinie rozpoczyna działalność stała filia Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki (ESASO). O początkach współpracy z prestiżową placówką oraz o planach na najbliższą przyszłość opowiada prof. Robert Rejdak, wykładowca ESASO i dyrektor terenowego oddziału szkoły w Lublinie.

 • Interdyscyplinarność nie jest problemem

  Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego jako jedyny ośrodek w kraju wprowadza do swojego portfolio zabiegi endoskopowego zespolenia workowo-nosowego z dostępu przeznosowego. Stosowanie takiej metody przynosi wiele korzyści – przekonuje w rozmowie z MP.PL dr Rafał Nowak, okulista z Kliniki Okulistyki WIM.

 • Uwolnić od permanentnego łzawienia

  Pacjent z łzawieniem w pierwszej kolejności trafia do okulisty. Warto uczulić okulistów, aby zbierali wywiad także pod kątem laryngologicznym. Jeżeli odkrywam coś, co wymaga konsultacji laryngologicznej, kieruję pacjenta do specjalisty – przekonuje w rozmowie z MP.PL dr n. med. Radosław Różycki, kierownik Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

 • Czas na zmiany w rehabilitacji niewidomych i niedowidzących

  Rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących jest w stosunku do innych form pomocy świadczeniem tak mało popularnym, że nawet sam NFZ nie wie, w jaki sposób powinna być zorganizowana - mówi Teresa Kłys, dyrektor Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej Polskiego Związku Niewidomych.

 • Kurs na należne miejsce w systemie

  Okulistyka jest newralgiczną częścią systemu i mam wrażenie, że osoby decyzyjne w państwie nie do końca przyjmują to do wiadomości – ubolewa w rozmowie z MP.PL prof. Jacek P. Szaflik, nowy prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

 • Z diagnostyką genetyczną taniej, a nie drożej

  Priorytety władzy w dysponowaniu środkami są inne niż ochrona zdrowia i trudno z tym walczyć. Możemy za to lobbować i przekonywać, że skuteczna diagnostyka oznacza zmniejszenie, a nie zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia – mówi o badaniach molekularnych w Polsce prof. Maciej Krawczyński, kierownik Pracowni Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

42 artykuły - strona 1 z 5

Konferencje i szkolenia

30 czerwca-1 lipca 2021, Virtual Meeting
World Glaucoma e-Congress
więcej »
46th Meeting of the European Paediatric Ophthalmological Society (EPOS)
więcej »
17-18 czerwca 2021, konferencja online
52. Zjazd Okulistów Polskich
Zobacz wszystkie konferencje i szkolenia »

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.