Antybiotykoterapia w septoplastyce

24.01.2023
Omówienie artykułu: One dose of preoperative, intravenous, prophylactic antibiotics significantly lowers postoperative infection rate in septoplasty – a study of 772 operations
Lundberg M., Lilja M., Blomgren K. i wsp.
Clin. Otolaryngol. 2022; 47: 174–180. https://doi.org/10.1111/coa.13889

Wybrane treści dla pacjenta
  • Premedykacja
  • Operacje nosa
  • Zaburzenia drożności nosa (zatkany nos) - przyczyny, leczenie