Rzeszów - niesłyszący załatwią sprawy w UM bez tłumacza

10.02.2017