Trudny rok dla Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków

08.03.2022
Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu