Czy u osób starszych z niedosłuchem odbiorczym stosuje się także implanty ślimakowe? Jakie są wskazania do takiego postępowania?

14.04.2021
dr hab. n. med. Maciej Wiatr, Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie