Przewlekły kaszel u dzieci

15.03.2019
Przewlekły kaszel u dzieci, spojrzenie pulmonologa dla laryngologa
prof. dr hab. med. Grzegorz Lis
Oddział Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii
Klinika Chorób Dzieci, CM UJ, Kraków
Instytut Pediatrii, Kraków