Czy endoskopowa operacja zatok wpływa na czynność układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę z współwystępującym przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych?

23.07.2021
Omówienie artykułu: Effect of endoscope sinus surgery on pulmonary function in cystic fibrosis patients: a meta-analysis.
M. Yin i wsp.
The Laryngoscope, 2021; 131: 720–725