Zabiegi

 • Zasady podawania leków donosowo u dzieci

  Podawanie leków donosowo jest podstawowym sposobem leczenia różnych chorób wywołujących dolegliwości ze strony nosa lub ich objawów. Optymalne działanie tych leków zapewnia ich odpowiednia depozycja w jamie nosa, bez jednoczesnego wchłaniania do krażenia ustrojowego. Na dystrybucję leków podawanych donosowo wpływają anatomiczno-fizjologiczne włąsciwości nosa oraz postać leku i technika jego aplikacji. Zapoznaj się ze wskazaniami, przewwskazaniami i opisem zabiegu.

 • Diagnostyka chorób błony śluzowej nosa u dzieci: rynoskopia przednia, badanie cytologiczne, test sacharynowy

  Podstawę procesu diagnostycznego u dzieci z przewlekłymi lub nawracającymi objawami ze strony nosa stanowi wywiad. Po ustaleniu danych z wywiadu, a przed wdrożeniem planu dalszej diagnostyki należy przeprowadzić dokładne badanie wizualne z rynoskopią przednią. Może je przeprowadzić każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Zapoznaj się z dokładnym opisem rynoskopii przedniej, cytologii nosa i testu sacharydowego przygotowanym przez ekspertów.

 • Wybrane metody badania słuchu u dzieci

  Szacuje się, że niedosłuch lub głuchota wrodzona występują u 2–4% populacji. W celu wyodrębnienia z populacji osób niedosłyszących prowadzone są badania przesiewowe słuchu. Jak dowodzą badania kliniczne, największe znaczenie dla prawidłowego rozwoju mowy mają doświadczenia słuchowe nabyte w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia.

 • Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych

  Artykuł omawia wskazania i przeciwwskazania do przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych.

 • Technika badania otoskopowego i zasady interpretacji wyniku

  Artykuł omawia technikę badania otoskopowego i zasady interpretacji jego wyniku.

Biblioteka

 • Obiektywne metody oceny drożności jam nosa
  Obiektywne metody badania drożności jam nosa służą do oceny przepływu powietrza przez jamy nosa lub do oceny geometrii jam nosa.
 • Objawy i dolegliwości chorób jam nosa i zatok przynosowych
  Poniższy artykuł zawiera wskazówki pomocne w zrozumieniu problemów spotykanych w codziennej praktyce rynologicznej. Ustalenie właściwego rozpoznania umożliwia wdrożenie leczenia prowadzącego do zmniejszenia lub ustąpienia dolegliwości, a tym samym do poprawy jakości życia chorego.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.