Wytyczne praktyki klinicznej: Podsumowanie dotyczące choroby Ménière'a

12.01.2021
Clinical Practice Guideline: Ménière’ Disease Executive Summary
Gregory J. Basura, Meredith E. Adams, Ashkan Monfared i wsp.
Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2020, Vol. 162(4) 415–434.
© American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery Foundation 2020
Reprinted by Permission of SAGE Publications, Inc.
tłum. Michał Berski