Stosowanie kortykosteroidów systemowych w leczeniu chorób laryngologicznych – aktualne dane

19.04.2022
Opracowanie na podstawie artykułu: Systemic Steroids for Otolaryngology-Head and Neck Surgery Disorders: An Evidence-Based Primer for Clinicians.
McCoul E.D., Megwalu U.C., Joe S. i wsp.
Otolaryngol. Head Neck Surg. 2022 Mar 29: 1945998221087664. doi: 10.1177/01945998221087664. Epub ahead of print. PMID: 35349383.