Drenaż wentylacyjny w populacji pediatrycznej

27.04.2022
Omówienie artykułu: Clinical Practice Guideline: Tympanostomy Tubes in Children (Update).
Rosenfeld, Richard M. i wsp.
Otolaryngology – Head and Neck Surgery 2022; 166(1) suppl.: S1–S55, doi:10.1177/01945998211065662.

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Operacje uszu