Konsultacja chirurgiczna u dorosłych pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym

09.05.2022
Omówienie artykułu: Referral of adults with obstructive sleep apnea for surgical consultation: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline.
Kent D, Stanley J, Aurora RN i wsp.
J Clin Sleep Med. 2021 Dec 1;17(12):2499-2505. doi: 10.5664/jcsm.9592. PMID: 34351848; PMCID: PMC8726361.