Ankyloglosja u dzieci – konsensus Amerykańskiego Towarzystwa Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

20.09.2022
Komentarz do artykułu: Clinical consensus statement: ankyloglossia in children
Messner A. H., Walsh J., Rosenfeld R.M. i wsp.
Otolaryngology – Head and Neck Surgery 2020; 162(5)\; 597–611.