Ankyloglosja u dzieci - komentarz do konsensusu (2020 r.)

20.09.2022
dr n. med. Monika Morawska-Kochman
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu,
Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny - Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi