×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Choroby układu oddechowego

 • Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

  Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

  Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych to grupa chorób spowodowanych kontaktem z różnymi cząsteczkami organicznymi i związkami chemicznymi, które wdychane, powodują reakcję alergiczną.

 • Beryloza

  Beryloza

  Beryloza charakteryzuje się głównie występowaniem zmian zapalnych i tzw. ziarniniakowych w płucach. Jej przyczynę stanowi wdychanie pyłu metalicznego berylu lub jego związków.

 • Centralny bezdech senny

  Centralny bezdech senny

  Centralny bezdech senny (CBS) to całkowite zatrzymanie przepływu powietrza przez drogi oddechowe w czasie snu z równoczesnym zatrzymaniem ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha. Najczęstszą przyczyną centralnego bezdechu sennego jest ciężka niewydolność serca. Centralny bezdech senny jest dużo rzadszy niż obturacyjny bezdech senny. Objawami CBS są: senność w ciągu dnia, poranne bóle głowy, trudności z koncentracją, gwałtowne wybudzenia, którym towarzyszy uczucie duszności oraz zmiany nastroju.

 • Choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików i złuszczające się śródmiąższowe zapalenie płuc

  Choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików i złuszczające się śródmiąższowe zapalenie płuc

  Choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików i złuszczające się śródmiąższowe zapalenie płuc występują wyłącznie u palaczy tytoniu. Objawami są kaszel i duszność. Choroba pojawia się zazwyczaj między 30. a 50. rokiem życia. Zwykle przebiega łagodnie i zmiany na ogół ustępują po zaprzestaniu palenia papierosów

 • Covidowe zapalenie płuc: przyczyny, objawy i leczenie

  Covidowe zapalenie płuc: przyczyny, objawy i leczenie

  Pierwsze przypadki covidowego zapalenia płuc, czyli zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 – SARS-CoV-2) odnotowano w mieście Wuhan w grudniu 2019 roku. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) ogłosiła pandemię COVID-19 na całym świecie 11.03.2020 roku.

 • Eozynofilie płucne

  Eozynofilie płucne

  Eozynofilie płucne należą do chorób płuc, w których komórki - eozynofile gromadzą się w pęcherzykach płucnych oraz tzw. tkance śródmiąższowej płuc. W większości przypadków nadmierna liczba eozynofilów występuje także we krwi. Nagromadzone komórki tworzą tzw. eozynofilowy naciek zapalny obejmujący w różnym zakresie płuca, oskrzela i naczynia krwionośne.

 • Grudkowe zapalenie oskrzelików

  Grudkowe zapalenie oskrzelików

  Grudkowe zapalenie oskrzelików to zapalenie oskrzelików z przerostem tzw. grudek chłonnych, czyli elementów układu limfatycznego w płucach.

 • Gruźlica

  Gruźlica

  Gruźlica jest chorobą zakaźną, wywołaną przez prątki kwasooporne z grupy Mycobacterium tuberculosis complexM. tuberculosis, M. bovisM. africanum zwane od nazwiska odkrywcy prątkami Kocha. W Polsce szczepienie przeciwgruźlicze (BCG) jest obowiązkowe tylko u noworodków, szczepienie to chroni przed ciężkimi postaciami choroby, szczególnie przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych

 • Grypowe zapalenie płuc

  Grypowe zapalenie płuc

  Grypowe zapalenie płuc to zapalenie płuc, które jest wywołane przez wirus grypy typu A lub B.

 • Idiopatyczne włóknienie płuc

  Idiopatyczne włóknienie płuc

  Idiopatyczne włóknienie płuc jest szczególną postacią przewlekłego, postępującego śródmiąższowego zapalenia ograniczonego do płuc, o nieznanej przyczynie, występującego szczególnie u osób w starszym wieku. Głównymi objawami są duszność i suchy kaszel stopniowo nasilają się przez wiele miesięcy, a niekiedy i lat. Jest poważną chorobą, postępującą, która prowadzi do niewydolności oddechowej.

 • Kryptogenne organizujące się zapalenie płuc

  Kryptogenne organizujące się zapalenie płuc

  Kryptogenne organizujące się zapalenie płuc nie jest wywołane przez bakterie, wirusy ani grzyby, jak typowe zapalenia płuc.

 • Krztusiec

  Krztusiec

  Krztusiec, znany dawniej jako koklusz, to ostra choroba zakaźna dróg oddechowych – bakteryjne zapalenie tchawicy i oskrzeli wywoływane przez zakażenie pałeczką krztuśca. Najważniejszym objawem krztuśca jest bardzo silny, napadowy, przewlekły kaszel, któremu zwykle towarzyszy duszność i świst wdechowy, określany jako „pianie”, lub wymioty pod koniec napadu kaszlu.

 • Limfangioleiomiomatoza

  Limfangioleiomiomatoza

  Limfangioleiomiomatoza jest rzadką chorobą wielonarządową rozpoznawaną prawie wyłącznie u kobiet w wieku rozrodczym. Charakteryzuje się niekontrolowanym rozrostem nieprawidłowych komórek podobnych do komórek mięśni gładkich wokół oskrzeli, naczyń krwionośnych i naczyń chłonnych płuca, co prowadzi do zniszczenia miąższu płuc, tworzenia wypełnionych płynem torbielowatych struktur w przebiegu naczyń limfatycznych oraz guzów w jamie brzusznej (naczyniakomięśniakotłuszczaki).

 • Limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc

  Limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc

  Limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc jest jedną z postaci tzw. śródmiąższowego zapalenia płuc, czyli zapalenia płuc niezwiązanego z zakażeniem bakteriami, wirusami i grzybami. Choroba rzadko występuje samoistnie. Najczęściej współistnieje z chorobami tkanki łącznej, a zwłaszcza z zespołem Sjögrena, z zaburzeniami immunologicznymi, a szczególnie z pierwotnym i wtórnym niedoborem odporności, z chorobami autoimmunologicznymi tarczycy, z miastenią oraz reakcjami polekowymi. U dzieci często występuje w zakażeniu wirusem HIV.

 • Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc

  Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc

  Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc jest rodzajem śródmiąższowego zapalenia płuc, drugim co do częstości po śródmiąższowym zapaleniu płuc.

 • Obturacyjny bezdech senny

  Obturacyjny bezdech senny

  Obturacyjny bezdech senny to choroba, w której podczas snu dochodzi do zatrzymana oddychania lub jego spłycenia. Bezdechy powtarzają się od wiele razy w ciągu każdej godziny snu, powodując liczne szkodliwe następstwa, m.in.: zmęczenie, problemy z koncentracją i nadciśnienie tętnicze. W przypadku potwierdzonego rozpoznania bezdechu sennego konieczne jest leczenie.

 • Odma opłucnowa

  Odma opłucnowa

  Odma opłucnowa to obecność powietrza w jamie opłucnej. Główne objawy odmy opłucnowej to ból po stronie odmy, duszność i kaszel. Ból nie zawsze towarzyszy odmie i jego nasilenie może być różne.

 • Ostra niewydolność oddechowa

  Ostra niewydolność oddechowa

  Ostra niewydolność oddechowa to stan, w którym nagle dochodzi to pogorszenia zaopatrzenia organizmu w tlen. Niekiedy dochodzi też do zwiększenia zawartości dwutlenku węgla we krwi. Ostra niewydolność oddechowa to stan zagrożenia życia.

 • Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc

  Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc

  Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc jest gwałtownie postępującą postacią śródmiąższowego zapalenia płuc, czyli zapalenia toczącego się w tkance, w której rozpięte są pęcherzyki płucne. Występuje najczęściej u osób w średnim wieku. Ostre śródkmiąższowe zapalenie płuc jest ciężką chorobą o nieznanej przyczynie. Znaczna część chorych umiera mimo leczenia.

 • Ostre zapalenie oskrzelików

  Ostre zapalenie oskrzelików

  Choroby toczące się w oskrzelikach prowadzą zazwyczaj do zmniejszania ich średnicy i co za tym idzie utrudnienia przepływu przez nie powietrza, co szybko prowadzi do duszności.

 • Płucna postać histiocytozy z komórek Langerhansa

  Płucna postać histiocytozy z komórek Langerhansa

  Płucna postać histiocytozy z komórek Langerhansa to choroba śródmiąższowa płuc występująca u dorosłych palaczy papierosów. W przebiegu choroby dochodzi do niekontrolowanego rozrostu i namnażania się nieprawidłowych tzw. komórek dendrytycznych. Histiocytoza z komórek Langerhansa może dotyczyć każdego narządu, w postaci płucnej zajętym narządem są płuca.

 • Pneumokokowe zapalenie płuc

  Pneumokokowe zapalenie płuc

  Pneumokokowe zapalenie płuc wywoływane jest przez bakterię dwoinkę zapalenia płuc (paciorkowiec Streptoococcus pneumoniae). Choroba zaczyna się nagle, występują wysoka gorączka, dreszcze, duszność i kaszel z wykrztuszaniem początkowo rdzawej, potem ropnej plwociny, często przyspieszony oddech i bicie serca, a także ból w klatce piersiowej. Choroba wymaga szybkiego rozpoczęcia leczenia – stosuje się antybiotyki.

 • Proteinoza pęcherzyków płucnych

  Proteinoza pęcherzyków płucnych

  Proteinoza pęcherzyków płucnych jest chorobą płuc polegającą na gromadzeniu się w pęcherzykach płucnych tzw. surfaktantu, co powoduje upośledzenie wymiany gazowej, czyli czynności płuc. Najczęściej występuje postać autoimmunologiczna choroby. Proteinoza pęcherzyków płucnych zwykle zaczyna się powoli narastającą dusznością oraz suchym kaszlem.

 • Przewlekła niewydolność oddechowa

  Przewlekła niewydolność oddechowa

  Przewlekła niewydolność oddechowa to stan, w którym we krwi i w tkankach jest zbyt mało tlenu. Niekiedy dochodzi też do zwiększenia zawartości dwutlenku węgla we krwi. Przewlekła niewydolność oddechowa jest chorobą, która rozwija się stopniowo.

 • Rozlane zapalenie oskrzelików

  Rozlane zapalenie oskrzelików

  Rozlane zapalenie oskrzelików jest bardzo rzadką, postępującą chorobą, w której dochodzi do zapalenia oskrzelików - czyli drobnych dróg oddechowych położonych pomiędzy oskrzelami a pęcherzykami płucnymi - i zatok przynosowych.

 • Samoistna fibroelastoza opłucnowo-śródmiąższowa

  Samoistna fibroelastoza opłucnowo-śródmiąższowa

  Samoistna fibroelastoza opłucnowo-śródmiąższowa należy do bardzo rzadkich chorób z grupy samoistnych śródmiąższowych zapaleń płuc. Charakteryzuje się zwłóknieniami opłucnej i miąższu płucnego bezpośrednio pod opłucną. W miejscach tych gromadzi się substancja zwana kolagenem i tzw. włókna elastyczne.

 • Sarkoidoza

  Sarkoidoza

  Sarkoidoza jest chorobą, która polega na tworzeniu małych zapalnych guzków w różnych narządach ciała. Przyczyna sarkoidozy nie jest znana. Zapalne guzki, nazywane ziarniniakami, są miejscem aktywnego procesu chorobowego. Ziarniniaki budowane są przez gromadzące się nieprawidłowo pobudzone komórki układu odporności, tzw. limfocyty, makrofagi.

 • Śródmiąższowe zapalenie płuc: objawy, badania i leczenie

  Śródmiąższowe zapalenie płuc: objawy, badania i leczenie

  Z powodu pojawienia się Sars-Cov-2 znacznie wzrosła liczba chorych na śródmiąższowe zapalenie płuc oraz zainteresowanie zarówno lekarzy, jak i pacjentów chorobami śródmiąższowymi płuc.

 • Zapalenie opłucnej: przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie opłucnej: przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie opłucnej to stan zapalny obejmujący opłucną, w którym dochodzi do gromadzenia się zwiększonej ilości płynu w jamie opłucnej. Gromadzenie się wysięku (płynu) jest związane z różnymi chorobami – m. in. zapaleniem płuc, nowotworami, zatorowością płucną. Leczenie jest uzależnione od przyczyny wysięku.

 • Zapalenie oskrzeli

  Zapalenie oskrzeli

  Ostre zapalenie oskrzeli najczęściej jest spowodowane zakażeniem wirusowym. Zapalenie podostre może być wynikiem nadreaktyności oskrzeli po przebytym zakażeniu albo zakażeniem krztuścem, natomiast przewlekłe zapalenie jest wynikiem wpływu szkodliwych czynników środowiskowych, najczęściej palenia tytoniu.

 • Zapalenie oskrzelików oddechowych

  Zapalenie oskrzelików oddechowych

  Zapalenie oskrzelików oddechowych to choroba obejmująca najmniejsze oskrzeliki wraz z sąsiadującymi pęcherzykami płucnymi, wywołana paleniem tytoniu.

 • Zapalenie płuc

  Zapalenie płuc

  Pandemia Covid-19 spowodowała, że znacznie wzrosło zainteresowanie pacjentów tematem zapalenia płuc. Leczenie zapalenia płuc zwykle obejmuje antybiotykoterapię empiryczną (skuteczną przeciw najbardziej prawdopodobnym patogenom np. Streptococcus pneumoniae) lub celowaną (dobraną na podstawie antybiogramu) oraz leczenie wspomagające.

 • Zarostowe zapalenie oskrzelików

  Zarostowe zapalenie oskrzelików

  Zarostowe zapalenie oskrzelików polega na przewlekłym zapaleniu ściany oskrzelika ze znacznym jej pogrubieniem, tworzeniem się w ich wnętrzu guzków zapalnych, a w konsekwencji znacznym zwężeniu lub nawet całkowitym zamknięciu światła oskrzelika, co w sposób istotny utrudnia lub uniemożliwia przepływ powietrza w drogach oddechowych i prowadzi do nasilonej duszności.

 • Zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu

  Zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu

  Zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu to zaburzenia oddychania występujące podczas snu. Czasami nazywane są przewlekłą niewydolnością oddychania w czasie snu.

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta

Polecają nas