Postępy w neonatologii w 2012 roku

09.10.2013
prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach, Klinika Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Skróty: BPD – dysplazja oskrzelowo-płucna, IVH – krwawienie dokomorowe, NEC – martwicze zapalenie jelit, OUN – ośrodkowy układ nerwowy, PPHN – przetrwałe nadciśnienie płucne

Rok 2012 nie wyróżnił się publikacjami, które mogłyby istotnie zmienić dotychczasowe postępowanie lecznicze u noworodków. Niemniej jednak opublikowano kilka interesujących opracowań dotyczących wentylacji nieinwazyjnej, stosowania probiotyków u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała, a także wpływu infekcji na zaburzenia w rozwoju mózgu u noworodków urodzonych przed ukończeniem 32. tygodnia ciąży. Autorzy wielu publikacji nawiązali do zagadnień, o których dyskutowano już wcześniej, takich jak postępowanie w hemodynamicznie istotnym przewodzie tętniczym, rozpoznawanie i leczenie hipotensji u noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała czy tzw. agresywne żywienie wcześniaków. Ważnym sympozjum neonatologicznym było spotkanie Hot Topics in Neonatology, które odbyło się w Waszyngtonie, w dniach 2–4 grudnia. Na spotkaniu tym podsumowano najważniejsze osiągnięcia w badaniach eksperymentalnych i klinicznych dotyczących opieki medycznej nad noworodkiem. Do najbardziej interesujących krajowych konferencji w 2012 roku należy natomiast zaliczyć jubileuszowe spotkanie neonatologów w Warszawie oraz sympozjum naukowe pt. „Stany naglące w neonatologii” w Poznaniu, na którym kontynuowano pracę nad ustaleniem kolejnego fragmentu standardów postępowania w zakresie opieki medycznej nad noworodkiem.

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Wcześniactwo
  • Mózgowe porażenie dziecięce
  • Głuchota starcza (Presbyacusis)
  • Ciśnienie prawidłowe wysokie
  • Astma u dzieci - mechanizmy i przyczyny
  • Ostre uszkodzenie nerek w ciąży
  • Astma ciężka (oporna na leczenie)
  • Nagła głuchota

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Przegląd badań