Postępy w pediatrii

 • Postępy w genetyce w latach 2019-2021

  Jakie korzyści przyniosły nowe odkrycia dotyczące diagnostyki genetycznej i medycyny precyzyjnej?

 • Postępy w ortopedii dziecięcej w latach 2019-2020

  W artykule omówiono nowe zagadnienia dotyczące urazu rdzenia kręgowego, skoliozy młodzieńczej, rekonstrukcji ACL, zespołu przedziałowego oraz wpływu NLPZ na zrost kostny.

 • Postępy w żywieniu i chorobach dietozależnych w 2020 roku

  W artykule przedstawiono nowe dane kliniczne dotyczące: aktualnych trendów w żywieniu, produktów zastępujących mleko kobiece i ich modyfikacji, zapobiegania alergii na pokarm oraz glutenu i ryzyka celiakii.

 • Postępy w neonatologii w latach 2019–2020

  W artykule omówiono zagadnienia dotyczące zakażeń SARS-CoV-2 u noworodków, przetaczania pępowinowego, roli USG płuc w podejmowaniu decyzji o podaniu surfaktantu, profilaktyki farmakologicznej BPD, stosowania probiotyków w zapobieganiu NEC oraz ryzyka zakrzepicy związanego z cewnikami centralnymi.

 • Postępy w immunologii klinicznej w latach 2019–2020

  Jaka jest aktualna klasyfikacja niedoborów odporności? Czy ich objawy to tylko ciężkie lub nawracające zakażenia? Jak immunologia może pomagać w leczeniu chorób nowotworowych?

 • Postępy w gastroenterologii dziecięcej w 2019 roku

  W artykule omówiono najważniejsze badania kliniczne dotyczące m.in. eozynofilowego zapalenia przełyku, choroby refluksowej przełyku, zakażenia Helicobacter pylori, zespołu ruminacji, czynnościowego bólu brzucha, nieswoistego zapalenia jelit.

 • Postępy pulmonologii dziecięcej w latach 2019–2020

  W artykule omówiono nowe dane kliniczne dotyczące m.in. leczenia kaszlu, gruźlicy, dysplasji oskrzelowo-płucnej, tracheomalacji i tracheobronchomalacji oraz zaburzeń oddychania w czasie snu.

 • Postępy w alergologii dziecięcej w 2019 roku

  W niniejszym artykule omówiono nowe dane kliniczne dotyczące czynników ryzyka, profilaktyki, diagnostyki i leczenia najważniejszych chorób alergicznych u dzieci.

 • Postępy w dziedzinie medycyny metabolicznej w 2019 roku

  W artykule omówiono kolejne osiągnięcia w dziedzinie medycyny metabolicznej, w obszarze, który obejmuje rzadkie, genetycznie uwarunkowane wrodzone wady metabolizmu. Wprowadzono nową klasyfikację tych chorób, poszerzono definicję zaburzeń metabolicznych o nowo zidentyfikowane choroby.

 • Postępy w szczepieniach ochronnych

  W artykule omówiono nowe dane kliniczne na temat m.in. skuteczności różnych skoniugowanych szczepionek przeciwko pneumokokom u dzieci, nowe dane dotyczące efektów programów szczepień. Sprawdź, co wydarzyło się w dziedzinie szczepień ochronnych w 2019 roku.

101 artykułów - strona 1 z 11

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań