Fluids in intensive care – which, how much, how to measure our goals?

15.05.2019
prof. Andrew Rhodes, Londyn, Wielka Brytania
"Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych", 12–13 kwietnia 2019 r. Kraków