Skład i właściwości krystaloidów przetaczanych i.v. w porównaniu z osoczem

18.02.2022

W tabeli zawarto informacje o składzie i właściwościach fizjologicznych płynów dostępnych w Polsce do podawania dożylnego. Jako punkt odniesienia podano skład i właściwości osocza. Dane odczytane z tabeli mają służyć do racjonalnego wybierania płynów dostępnych w aptece szpitalnej.

Tabela 1. Skład i właściwości krystaloidów przetaczanych i.v. w porównaniu z osoczem
składnik osocze 0,9% NaCl 5% glukoza Ringer Ringer z mleczanami Plasmalyte Optilyte Sterofundin Venolyte Benelyte
Na+ (mmol/l) 135-145 154 0 147,2 131,0 140 141,0 140,0 137,0 140,0
Cl- (mmo/l) 95-105 154 0 155,6 112,0 100 109,0 106,0 110,0 118
K+ (mmol/l) 3,5-5,3 0 0 0 5,36 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0
HCO3- (mmol/l) 24-32 0 0 0 28,3 (mleczan) 27 (octany)
23 (glukoniany)
34 (octany)
3 (cytryniany)
45 (mleczany) 34 (octany) 30 (octany)
Ca2+ (mmol/l) 2,2-2,6 0 0 2,2 1,84 0 2,0 2,5 0 1,0
Mg2+ (mmol/l) 0,8-1,2 0 0 0 0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0
glukoza (mmol/l) 3,5-5,5 0 278 (50 g) 0 0 0 0 0 0 55,5 (10 g)
pH 7,35-7,45 4,5-7,0 3,5-5,5 5,0-7,5 5,0-7,0 6,5-8,0 5,5-7,5 4,5-7,5 6,9-7,9 5,5-5,7
osmolarność (mOsm/l) 275-295 308 290 309 278,5 295 295 299 285,5 351