Płynoterapia prowadzona z wykorzystaniem zbilansowanych krystaloidów a podawanie 0,9% roztworu chlorku sodu u krytycznie chorych hospitalizowanych na OIT – przegląd systematyczny z metaanalizą

24.05.2022
Omówienie artykułu: Balanced crystalloids versus saline in critically ill adults: a systematic review and meta-analysis.
N.E. Hammond i wsp.
NEJM Evidence, 2022; https://doi.org/10.1056/EVIDoa2100010

Opracowali: Anna Bagińska, lek. Michał Długaszek

Skróty: CI – przedział ufności, MD – różnica średnich, OIT – oddział intensywnej terapii, RCT – badanie z randomizacją, RR (risk ratio) – ryzyko względne

Metodyka: przegląd systematyczny z metaanalizą 13 RCT

Populacja: 35 884 dorosłych chorych hospitalizowanych na OIT z różnych wskazań

Interwencja: płynoterapia prowadzona z wykorzystaniem zbilansowanych krystaloidów

Kontrola: płynoterapia z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu

Wyniki: U dorosłych hospitalizowanych na OIT płynoterapia prowadzona z wykorzystaniem zbilansowanych krystaloidów w porównaniu z zastosowaniem 0,9% roztworu chlorku sodu nie wpływa na:

– ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w okresie 90 dni (metaanaliza 6 RCT o małym ryzyku błędu: RR 0,96; 95% CI: 0,91–1,01; metaanaliza 11 RCT niezależnie od ryzyka błędu: RR 0,93; 95% CI: 0,76–1,15)
– ryzyko rozwoju ostrego uszkodzenia nerek (RR 0,96; 95% CI: 0,89–1,02)
– ryzyko wystąpienia wskazań do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego (RR 0,95; 95% CI: 0,81–1,11)
– liczbę dni wolnych od wentylacji mechanicznej (MD 0,18; 95% CI: od -0,45 do 0,81)
– liczbę dni bez konieczności stosowania leków obkurczających naczynia krwionośne (MD 0,19; 95% CI: od -0,14 do 0,51).

Wnioski

U dorosłych hospitalizowanych na OIT z różnych wskazań płynoterapia prowadzona z wykorzystaniem zbilansowanych krystaloidów w porównaniu z zastosowaniem 0,9% roztworu chlorku sodu nie wpływa na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w okresie 90 dni, wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek i wystąpienia wskazań do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego.