Obrzęki u pacjentów objętych opieką paliatywną i hospicyjną

27.01.2023
dr hab. n. med. Tomasz Grądalski, prof. KAAFM
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego
Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Tarcza zastoinowa