JAK PROWADZIMY PŁYNOTERAPIĘ W POLSKICH SZPITALACH

14.02.2022

Ankieta dla lekarzy stosujących płynoterapię w codziennej praktyce

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej części badania ankietowego przygotowanego przez Sekcję Intensywnej Terapii Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Celem badania jest zebranie statystycznych informacji na temat praktyki lekarskiej w Polsce. Badanie nie ma charakteru testu wiedzy uczestników. Prosimy wybrać odpowiedzi zgodne z codziennym postępowaniem.

Autorzy ankiety:
prof. Łukasz Krzych, prof. Waldemar Machała, dr Anna Szczepańska, dr Michał Pluta

Z góry dziękujemy wszystkim, którzy poświęcą swój czas. Wśród uczestników rozdamy 300 egzemplarzy małego podręcznika chorób wewnętrznych.

Jestem specjalistą (w trakcie specjalizacji):