Konsultacja kardiologiczna przed leczeniem przeciwnowotworowym

Dr Sebastian Szmit omawia sytuacje, w których rekomendowana jest konsultacja kardiologiczna, a także co powinno podlegać analizie i jakie należy podjąć strategie prewencyjne?