Możliwości nowoczesnego leczenia ciężkiej astmy u chorych bez zapalenia T2

Jakie metody terapii i u których pacjentów z astmą wskazują standardy GINA?