Leczenie ŻChZZ u chorych na nowotwory w szczególnych sytuacjach (cz. 4)

03.07.2017
Na podstawie: Wojtukiewicz M.Z., Sierko E., Tomkowski W., Zawilska K., Undas A., Podolak-Dawidziak M., Wysocki P., Krzakowski M., Warzocha K., Windyga J.: Wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych na nowotwory poddawanych leczeniu zachowawczemu
Oprac. dr n. med. Marzena Frołow
Klinika Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, UJ CM w Krakowie
Leczenie ŻChZZ u chorych na nowotwory w szczególnych sytuacjach (cz. 4)
fot. iStock

Wybrane treści dla pacjenta
  • Sposoby leczenia zakrzepicy żył głębokich
  • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych
  • Zakrzepica żylna
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej