Czy jest jeszcze miejsce dla terapii pomostowej?

06.06.2018

Division of Hematology and Thromboembolism, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Kanada
Rozmowa została zarejestrowana w trakcie McMaster International Review Course in Medicine (MIRCIM) w Krakowie