Porównanie leczenia przeciwzakrzepowego z profilaktyką przeciwzakrzepową u chorych na COVID-19 (cz. 2.)

22.09.2021
prof. Roman Jaeschke, prof. Ryan Zarychanski