Przedłużona profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentki w ciąży po COVID-19

17.11.2021
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
Instytut Kardiologii UJ CM w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II