Zastosowanie DOAC u chorych onkologicznych

17.01.2022
prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, UM w Białymstoku