Kiedy kierować pacjenta z utrzymującymi się dolegliwościami po ZP do ośrodka specjalistycznego

27.04.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Centrum Diagnostyki i Leczenia ŻChZZ, Warszawski Uniwersytet Medyczny