Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia ŻChZZ

Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia ŻChZZ Ocena: (3.25/5 z 4 ocen)

Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – aktualizacja 2012

08.11.2012
K. Zawilska, M. Bała, P. Błędowski, D.W. Chmielewski, Z. Dobrowolski, M. Frączek, M. Frołow, P. Gajewski, T. Guzik, R. Jaeschke, T. Korman, J. Kotarski, W. Kozubski, M. Krawczyk, W. Kruszewski, J. Kulikowski, H. Kutaj-Wąsikowska, E. Mayzner-Zawadzka, P.M. Mrozikiewicz, J. Musiał, R. Niżankowski, T. Pasierski, R. Poręba, W. Tomkowski, A. Torbicki, A. Undas, T. Urbanek, M.Z. Wojtukiewicz, J. Woroń, J. Wroński

Wytyczne zostały przyjęte i są rekomendowane przez (sygnatariusz): Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (dr farm. Jerzy Hennig), Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (lek. Tomasz Korman), Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii (prof. dr hab. med. Ewa Mayzner-Zawadzka), Polskie Towarzystwo Angiologiczne (prof. dr hab. med. Aleksander Sieroń), Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą (prof. dr hab. med. Tomasz Guzik), Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (dr hab. med. Tomasz Urbanek), Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (prof. dr hab. med. Wiesław Kruszewski), Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej (prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz), Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (prof. dr hab. med Witold Tomkowski), Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii (prof. dr hab. med. Przemysław M. Mrozikiewicz), Polskie Towarzystwo Flebologiczne (prof. dr hab. med. Walerian Staszkiewicz), Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (prof. dr hab. med. Piotr Błędowski), Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (prof. dr hab. med. Jan Kotarski, prof. dr hab. med. Ryszard Poręba), Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (prof. dr hab. med. Janina Stępińska), Polskie Towarzystwo Neurologiczne (prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski), Polskie Towarzystwo Onkologiczne (prof. dr hab. med. Marek Z. Wojtukiewicz), Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (prof. dr hab. med. Marek Z. Wojtukiewicz), Polskie Towarzystwo Urologiczne (prof. dr hab. med. Zygmunt Dobrowolski), Towarzystwo Chirurgów Polskich (dr hab. med. Mariusz Frączek, prof. dr hab. med. Marek Krawczyk), Towarzystwo Internistów Polskich (prof. dr hab. med. Jacek Musiał), Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce (dr med. Jerzy Kulikowski)

Uwaga: Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdził zgodność danych zawartych w niniejszym wydaniu "Polskich wytycznych profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej" z obowiązującymi przepisami prawa:
1) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2012 r. (Dz. Urz. MZ. 2012. 49)
2) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia urzędowego wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MZ. 2012. 6). (Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrala w Warszawie, Departament Gospodarki Lekami NFZ/CF/DGL/2012/075/0531/W/19541/MSK z dnia 01.08.2012).
W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r. (Dz. Urz. MZ. 2012. 66) nie dokonano zmian w zakresie zasad refundacji produktów wymienionych w niniejszej publikacji w stosunku do obwieszczania z dnia 1 lipca 2012 (Dz. Urz. MZ. 2012. 49).

Spis treści

2. Skróty i objaśnienia

3. Wstęp

4. Klasyfikacja siły zaleceń

6. Profilaktyka

7. Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

10. Postępowanie w przypadku zabiegów inwazyjnych u chorych leczonych doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi

14. Leki dostępne w Polsce

Piśmiennictwo


Pobierz PDF»


Zobacz także: Jak skutecznie leczyć zakrzepicę żył głębokich w świetle nowych wytycznych? (mp3)Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Wytyczne