Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV
Aktualne wytyczne Centers for Disease Control and Prevention

Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV
Aktualne wytyczne Centers for Disease Control and Prevention
18.12.2002
wg Updated U.S. Public Health Service guidelines for the management of occupational exposures to HBV, HCV and HIV and recommendations for postexposure prophylaxis
E.M. Beltrami, F. Alvarado-Ramy, S.E. Critchley, A.L. Panlilio, D.M. Cardo, W.A. Bower, M.J. Alter, J.E. Kaplan, B. Lushniak, D.K. Henderson, K.A. Struble, A. Macher
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2001; 50 (No. RR-11): 1-52