Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych. Zalecenia Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)

Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych. Zalecenia Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)
06.04.2009
opracowanie na podstawie: General recommendations on immunization. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
Andrew T. Kroger, William L. Atkinson, Edgar K. Marcuse, Larry K. Pickering
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2006; 55 (RR-15): 1–48

opracowali (na podstawie tłumaczenia dr med. Moniki Miklaszewskiej):
dr med. Piotr Sawiec
dr med. Jacek Mrukowicz
konsultował dr hab. med. Leszek Szenborn

Skróty: ACIP – Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych, BCG Bacillus CalmetteGueirin, CDC – Centers for Disease Control and Prevention, DT – adsorbowana szczepionka błoniczo-tężcowa przeznaczona dla dzieci młodszych, DTaP – szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa), DTPw – szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (całokomórkowa), FDA – Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków, GKS – glikokortykosteroidy, HBsAg – antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, HepA – szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, HepB – szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, HibHaemophilus influenzae typu b, HIV – ludzki wirus niedoboru odporności, HPV – ludzki wirus brodawczaka, HSCT – przeszczep macierzystych komórek krwiotwórczych, i.m. – domięśniowo, i.v. – dożylnie, IG – immunoglobulina, IgG – immunoglobulina klasy G, IPV – inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis, IVIG – dożylny preparat immunoglobulin, MCV-C – skoniugowana szczepionka przeciwko Neisseria meningitidis grupy C, MMR – skojarzona szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, MMRV – skojarzona szczepionka przeciwko odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, MPSV – polisacharydowa szczepionka przeciwko meningokokom, NOP – niepożądany odczyn poszczepienny, OPV – doustna szczepionka przeciwko poliomyelitis, p.o. – doustnie, PCV – skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PPV – polisacharydowa szczepionka przeciwko pneumokokom, PT – próba tuberkulinowa, PPV – polisacharydowa szczepionka przeciwko pneumokokom, PRP – fosforan polirybozylorybitolu, PRP-OMP – skoniugowana szczepionka przeciwko Haemophilus influenzae typu b, zawierająca PRP skoniugowany z białkiem błony zewnętrznej Neisseria meningitidis, PRP-T – skoniugowana szczepionka przeciwko Haemophilus influenzae typu b, zawierająca PRP skoniugowany z toksoidem tężcowym, PSO – program szczepień ochronnych, PT – próba tuberkulinowa, RSV – wirus syncytium nabłonka dróg oddechowych (wirus RS), s.c. – podskórnie, SCID – ciężki złożony niedobór odporności, Td – adsorbowana szczepionka tężcowo-błonicza przeznaczona dla młodzieży i dorosłych , Tdap – szczepionka zawierająca toksoid tężcowy, zmniejszoną dawkę toksoidu błoniczego i bezkomórkowe komponenty krztuśca, TIV – trójwalentna inaktywowana szczepionka przeciwko grypie, TT – szczepionka tężcowa adsorbowana, WZW – wirusowe zapalenie wątroby

Ogólne zasady ustalania schematu szczepienia

 • Zaleca się szczepienie jak najmłodszych dzieci narażonych na zachorowanie na daną chorobę, u których wykazano w badaniach klinicznych skuteczność i bezpieczeństwo określonego szczepienia.
  Optymalna odpowiedź na szczepienie zależy od wielu czynników, do których należą między innymi:
  1) rodzaj szczepionki
  2) wiek pacjenta
  3) stan jego układu odpornościowego.
  Zalecenie, w jakim wieku należy wykonać określone szczepienie, uwzględnia czynniki zależne od wieku szczepionej osoby, takie jak: ryzyko zachorowania na daną chorobę w różnych okresach życia, ryzyko powikłań szczepienia oraz odpowiedź na szczepienie, a także ryzyko upośledzenia odpowiedzi immunologicznej przez biernie przekazywane przez matkę przeciwciała.