Dostęp do terapii bezinterferonowej w leczeniu przewlekłego WZW typu C dla osób z koinfekcją HIV/HCV będących uczestnikami programów metadonowych

17.02.2021
dr n. med. Bartosz Szetela
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu