Jakie są priorytety leczenia u kobiet z koinfekcją HCV/ HIV?

29.01.2021
prof. dr hab. n. med. Justyna D. Kowalska
Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie