mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Chirurgia klatki piersiowej – postępy 2012

02.09.2013
dr n. med. Bartosz Kubisa, prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Skróty: cN – przerzuty w węzłach chłonnych w ocenie klinicznej; miRNA – mikro-RNA; NSCLC – niedrobnokomórkowy rak płuca; pN – przerzuty w węzłach chłonnych w ocenie patomorfologicznej; RATE – resekcja przełyku z użyciem robota chirurgicznego; RNA – kwas rybonukleinowy; SCLC – drobnokomórkowy rak płuca; VATS – operacja torakochirurgiczna techniką wideotorakoskopową

Chirurgia klatki piersiowej uchodziła do tej pory za stosunkowo konserwatywną dziedzinę chirurgii, jednakże w ostatnich dziesięcioleciach postęp w diagnostyce oraz strategii operacyjnego leczenia chorób płuc i przełyku jest znaczący i powoduje konieczność zmiany w podejściu do wielu stereotypów panujących w torakochirurgii.
W 2012 roku pojawiło się wiele publikacji na temat resekcji chirurgicznej płuca z powodu raka drobnokomórkowego (small cell lung cancer – SCLC). Na podstawie wyników leczenia 3566 chorych na SCLC w stopniu I bądź II zaawansowania porównano przeżycie: 1) po pneumonektomii i lobektomii oraz 2) po resekcji brzeżnej, z przeżyciem chorych 3) po radiochemioterapii. Mediana czasu przeżycia w tych trzech grupach wyniosła odpowiednio 39, 28 i 16 miesięcy, a różnice między grupami okazały się wysoce znamienne.1,2 W innym badaniu porównano skuteczność pneumonektomii i lobektomii u 75 chorych na SCLC w stopniu II, stwierdzając statystycznie dłuższe przeżycie po pneumonektomii. Efektu tego nie zaobserwowano w III stopniu zaawansowania nowotworu. Ponadto w grupie lobektomii częściej dochodziło do wznowy miejscowej.3 Możliwość zastosowania nowoczesnych metod diagnostycznych, takich jak przezoskrzelowa biopsja igłowa z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej określanej akroninem EBUS-TBNA (endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration), pozytonowa tomografia emisyjna, i innych nieinwazyjnych metod obrazowania pozwala na dokładniejsze określenie stopnia zaawansowania choroby i skierowanie chorych na SCLC w stopniu I i II do leczenia operacyjnego, co wpływa korzystnie na rokowanie.

O tym się mówi

  • Odyseja ustawowa
    27 maja rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. W porządku obrad wstępnie zaplanowano drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Duża część środowiska już straciła wiarę, że ów niejednoznacznie oceniany projekt zostanie uchwalony.
  • Koniec szpitali jednoimiennych
    Podjęliśmy decyzję o sukcesywnym przywracaniu normalnej pracy w szpitalach jednoimiennych. Zaczniemy od miejsc, gdzie jest najmniej nowych zakażeń – zapowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski. Proces powrotu szpitali do normalnej pracy ma się rozpocząć 1 czerwca.
  • Niemożliwe? Możliwe!
    Właściwym nie jest pytanie, czy zasada: „jeden lekarz – jeden etat za 16750 PLN” jest możliwa do wprowadzenia, ale w jaki sposób ją wprowadzić. Oczekiwałbym, że stanie się to elementem szerszego planu budowy racjonalnego, wydolnego systemu – pisze Krzysztof Bukiel.