Struktury i wzory w dermatoskopowej diagnostyce czerniaka

30.08.2021
Omówienie artykułu: Assessment of Diagnostic Accuracy of Dermoscopic Structures and Patterns Used in Melanoma Detection: A Systematic Review and Meta-analysis.
Williams N.M., Rojas K.D., Reynolds J.M. i wsp.
JAMA Dermatol. Opublikowano online 04.08.2021r.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: OR (odds ratio) – iloraz szans, CI (confidence interval) – przedział ufności

Dermatoskopia stanowi jedną z podstawowych metod diagnostyki zmian skórnych. Celem opublikowanego przeglądu systematycznego i metaanalizy była ocena czułości i swoistości poszczególnych wzorów i struktur dermatoskopowych w przypadku czerniaka.

Analiza objęła badania porównujące wzory i struktury dermatoskopowe obecne w czerniakach i innych zmianach skórnych, opublikowane w bazach Ovid Medline, Embase, Cochrane CENTRAL, Scopus, Web of Science do czerwca 2021r. Wśród kryteriów włączenia do przeglądu wymieniono język publikacji (angielski lub hiszpański), liczebność badanej grupy (przynajmniej 3 pacjentów), uwzględnienie struktur dermatoskopowych w opisie zmian; z przeglądu wykluczono prace dotyczące wyłącznie czerniaków akralnych, paznokci, twarzy, błon śluzowych, przerzutów czerniaka z innych lokalizacji oraz czerniaków powstałych na podłożu skóry przewlekle uszkodzonej posłonecznie. Łącznie do przeglądu włączono 40 badań, uwzględniających opis dermatoskopowy 5736 czerniaków oraz 22 796 innych zmian skórnych. Dane zebrano z zastosowaniem modelu efektów losowych, wyniki analizy przedstawiono zgodnie z wytycznymi PRISMA.

Tabela 1. Struktury i wzory dermatoskopowe, w przypadku których stwierdzono największy iloraz szans, czułość lub swoistość w rozpoznawaniu czerniaka.
Iloraz szans Czułość Swoistość
Struktury/wzory OR 95% CI Struktury/wzory % 95% CI Struktury/wzory % 95% CI
Białe
błyszczące
struktury
6,7 2,5–17,9 Nieregularny
rozkład
barwnika
62,3% 31,2–85,8 Pseudopodia 97,3% 94,3–98,7
Pseudopodia 6,7 2,7–16,1 Niebieskobiały
welon
60,6% 46,7–72,9 Białe
błyszczące
struktury
93,6% 85,6–97,3
Nieregularny
rozkład
barwnika
6,4 2,0–20,5 Atypowa
siatka
barwnika
56,8% 43,6–69,2 Niebieskobiałe
struktury
(„peppering”)
93,4% 81,9–97,8
Niebieskobiały welon 6,3 3,7–10,7 Wzorzec
wieloskładnikowy
53,7% 40,4–66,4 Gałązkowate
smugi
92,1% 88,4–94,7
Niebieskobiałe
struktury
(„peppering”)
6,3 2,4–16,1

Wnioski

  • Obecność określonych struktur i wzorów w badaniu dermatoskopowym ma ważne znaczenie w diagnostyce czerniaka.
  • Największą swoistość wykazano w przypadku obecności pseudopodiów, białych błyszczących struktur, niebieskobiałych struktur oraz gałązkowatych smug.

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Konferencje i szkolenia dermatologiczne

EADV’s 30th Anniversary Congress 29.09-02.10.2021r.

WAWDERM 2021 Warszawskie Dni Dermatologiczne 14-16.10.2021r.

11th World Congress on Itch (WCI) 22-23.10.2021r.

11. Konferencja CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment 19-20.11.2021r.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.