Wpływ dawki izotretynoiny na wypadanie włosów

15.06.2022
Omówienie artykułu: Comparing the frequency of isotretinoin-induced hair loss at <0.5-mg/kg/d versus ≥0.5-mg/kg/d dosing in acne patients: A systematic review.
Lytvyn Y., McDonald K., Mufti A., Beecker J.
JAAD Int. 2022; 6: 125–142. doi: 10.1016/j.jdin.2022.01.002.

Opracowała: lek. Karina Polak

Izotretynoina należy do grupy retinoidów; stanowi jeden z najczęściej przepisywanych leków podczas terapii trądziku zwyczajnego. Stosowanie izotretynoiny może się wiązać jednak z występowaniem działań niepożądanych, m.in. suchości skóry i błon śluzowych, zapalenia czerwieni wargowej, wypadania włosów i innych. Tolerancja leku zwykle zależy od jego dawki. Celem autorów przeglądu systematycznego z metaanalizą była ocena, czy dawka izotretynoiny stosowanej u pacjentów z trądzikiem ma wpływ na nasilenie utraty włosów.

W tym celu przeprowadzono wyszukiwanie w bazach Embase oraz MEDLINE, obejmujące artykuły opublikowane przed 15 czerwca 2020 r. Po zastosowaniu odpowiednich kryteriów włączenia i wyłączenia, w ostatecznej analizie uwzględniono 22 spośród wyników wyszukiwania. Badania, w których oceniano wpływ przyjmowania izotretynoiny przez pacjentów z trądzikiem zwyczajnym na nasilenie wypadania włosów, podzielono na takie, w których dobowa dawka leku nie przekraczała 0,5 mg/kg mc. (łącznie 565 pacjentów) oraz w których była większa bądź równa 0,5 mg/kg mc. (3375 pacjentów).

Wykazano, że nasilona utrata włosów występowała u 3,2% pacjentów przyjmujących izotretynoinę w dawce <0,5 mg/kg mc. oraz u 5,7% pacjentów w dawce równej przynajmniej 0,5 mg/kg mc. Tylko jedno badanie zawierało informację dotyczącą czasu rozpoczęcia wypadania włosów – średnio ok. 4 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Doniesienia dotyczące odwracalności utraty włosów pozostawały niejednoznaczne. Mechanizm działania retinoidów pozostaje nie w pełni wyjaśniony – łysienie następuje w mechanizmie telogenowej utraty włosów, prawdopodobnie poprzez zahamowanie początkowej fazy anagenu oraz oraz zaburzanie kotwiczenia włosa podczas telogenu. Przedstawione przez badaczy dane demonstrują, że nasilone wypadanie włosów podczas leczenia izotretynoiną w dawce przynajmniej 0,5 mg/kg mc. jest zjawiskiem równie częstym, jak suchość spojówek (5,7%).

Wnioski

  • Jednym z działań niepożądanych stosowanej doustnie izotretynoiny może być wypadanie włosów w mechanizmie telogenowej utraty włosów.
  • Nasilenie procesu zależy od dawki leku.
Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2022 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.