Sytuacje kliniczne imitujące ostry zespół wieńcowy. Ostra zatorowość płucna – cz. 3

02.07.2021
dr hab. n. med. Piotr Kukla
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach